Prawnik Olsztyn

Profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna.

Więcej informacji na naszej głównej stronie:

www.radcyprawni-olsztyn.pl

Sąd zadecyduje o umieszczeniu chorego psychicznie w domu pomocy społecznej

Osoba z zaburzeniami psychicznymi może zostać przyjęta do domu pomocy społecznej za swoją zgodą lub za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, a w razie braku takiej zgody na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego.

Chory psychicznie zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej, jeżeli nie jest zdolny do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób. Na przyjęcie tam musi wyrazić zgodę bądź taką zgodę powinien wyrazić jego przedstawiciel ustawowy, czyli np. rodzic w przypadku swojego dziecka. Przedstawiciela ustawowego może też ustanowić sąd, wydając w tej sprawie postanowienie.

Uprawnienia sądu

Zdarza się też, że osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody. W praktyce nie oznacza to jednak, że nie chce jej wyrazić. W takim przypadku o jej skierowaniu orzeka sąd opiekuńczy. W przypadku gdy osoba upośledzona nie zgadza się na skierowanie jej w takie miejsce i tak samo postępuje jej przedstawiciela ustawowy, to o umieszczeniu w domu pomocy społecznej także decyduje sąd opiekuńczy.

Z wnioskiem w tej sprawie może do sądu wystąpić organ do spraw pomocy społecznej lub kierownik szpitala psychiatrycznego. Organ pomocy społecznej wnosi wniosek, gdy brak opieki zagraża życiu osoby, która na skutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast kierownik szpitala psychiatrycznego składa wniosek, gdy dotyczy on pacjenta tej placówki. Może zawnioskować do sądu opiekuńczego o umieszczenie w domu pomocy społecznej pacjenta, który wprawdzie już nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, ale jest niezdolny do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji.

Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przewidują też możliwość wystąpienia do sądu o zmianę orzeczenia. Mogą to uczynić osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo i osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. Z takim wnioskiem może też wystąpić kierownik domu pomocy społecznej, gdy uzna, że zmieniły się okoliczności uzasadniające orzeczenie o umieszczeniu jej w tej placówce bez jej zgody.

Sąd opiekuńczy może też ustanowić kuratora dla osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo przebywającej w domu pomocy społecznej. Robi to z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, gdy potrzebuje on pomocy do prowadzenia spraw w czasie pobytu w tym domu.

Zagwarantowane miejsce

Starosta powiatu, w którym mieszka osoba upośledzona umysłowo lub chora psychicznie, powinien zapewnić jej miejsce w domu pomocy społecznej wówczas, gdy sąd opiekuńczy wyda postanowienie w sprawie umieszczenia jej w tej placówce.

Stosowanie przymusu

Zdarza się jednak, że osoba w stosunku do której sąd wydał postanowienie, odmawia jednak stawienia się do domu pomocy społecznej albo np. ukrywa się, by tam nie trafić. W takim przypadku sąd z urzędu lub na wniosek organu pomocy społecznej może zarządzić zatrzymanie jej przez policję i przymusowe doprowadzenie przez nią do domu pomocy społecznej.

Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego określają procedurę, którą stosuje się, aby zapobiec samowolnym ucieczkom osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo z domu pomocy społecznej. Zezwalają nawet na stosowanie wobec niej przymusu bezpośredniego. Polega on na: przymusowym stosowaniu leków, unieruchomieniu i obezwładnieniu tej osoby (z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa lub innych urządzeń technicznych), izolacji (czyli umieszczeniu jej pojedynczo w zamkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu) bądź tylko na przytrzymaniu, czyli doraźnym, krótkotrwałym uruchomieniu jej z użyciem siły fizycznej.

Przymus bezpośredni można też stosować wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w domu pomocy społecznej, wówczas gdy zachowują się w sposób zagrażający swojemu życiu i zdrowiu bądź życiu i zdrowiu innych osób.

Powiat ma obowiązek zapewnić rehabilitację upośledzonym dzieciom

Podstawa prawna

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2011 r. nr 231 r., poz. 1375 z późn. zm).

źródło: gazetaprawna.pl

Prawnik Olsztyn


Adres:
ul. Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn

r. pr. Joanna Sadłowska
tel./fax: 89-523-60-80
tel. kom.:
602-409-605
e-mail: j.sadlowska@radcy-prawni.olsztyn.pl

r. pr. Małgorzata Wiśniewska
tel./fax: 89-523-60-80
tel. kom.: 606-102-340
e-mail: m.wisniewska@radcy-prawni.olsztyn.plRedicon.pl strony internetowe Olsztyn
<--  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  -->

Trybunał odpowie na pytanie użytkowników wieczystych o przekształcenie we własność
Pytanie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który powziął wątpliwość co do zapisów, które uniemożliwiały dokonanie przekształcenia we własność użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż zabudowane budynkami mieszkalnymi lub garażami.
czytaj dalej...

Odmowa przekształcenia użytkowania wieczystego niekonstytucyjna
Niezgodna z konstytucją była odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK wynikło to z błędnego przekonania, że mało kogo ten problem dotyczy.
czytaj dalej...

Szybciej stracimy prawo jazdy? Za część wykroczeń od lutego będzie więcej punktów karnych
Od lutego rozmowa przez komórkę podczas jazdy autem będzie kosztować 5 punktów karnych, teraz tylko 200 zł mandatu. Więcej punktów będzie groziło za jazdę bez pasów (4 zamiast 1) czy przewożenie dzieci bez fotelika (6 zamiast 3) - informuje "Rzeczpospolita".
czytaj dalej...

Co zyskali właściciele mieszkań, którzy chcą eksmitować lokatora
Najemcy z sądowymi wyrokami eksmisyjnymi nie mogą mieszkać w wynajmowanych wcześniej lokalach dłużej niż 6 miesięcy. Po tym czasie komornik ma prawo przenieść ich do noclegowni.
czytaj dalej...

Orzełek obowiązkowy na strojach reprezentacji? Prezydent podpisał projekt ustawy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę własny projekt nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Zakłada on, że na strojach polskich reprezentacji sportowych będzie znajdował się orzełek. Projekt trafi do Sejmu.
czytaj dalej...

Sędziowie walczą o stan spoczynku: to jedna z gwarancji naszej niezawisłości
Prawo do stanu spoczynku nie jest przywilejem sędziów, lecz jedną z gwarancji zachowania bezstronności i niezawisłości - podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym w środę stanowisku. Rada sprzeciwiła się zapowiadanym zmianom dotyczącym stanu spoczynku.
czytaj dalej...

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów do Trybunału - to decyzja Krajowej Rady Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o ustroju sądów, wprowadzającą m.in. okresowe oceny pracy sędziów i osobny pion administracyjnych pracowników sądów. Rada podjęła taką decyzję na środowym posiedzeniu.
czytaj dalej...

Przestępstwo na szkodę spółki przedawnia się na zasadach ogólnych
W przepisach przewidziano sytuacje umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej niezależnie od okresu, jaki upłynął od popełnienia przestępstwa. Czy zasada ta dotyczy też przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
czytaj dalej...

Jak uzyskać obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
Właściciel gruntu może podwyższyć użytkownikowi wieczystemu wysokość opłaty rocznej w ramach aktualizacji wówczas, gdy wzrośnie wartość nieruchomości. Jednak nie częściej niż raz na trzy lata
czytaj dalej...

Studentom prawa brakuje praktyki. Gotowi są pracować w kancelariach nawet za darmo
Głównym zadaniem studenta prawa od dziesięcioleci jest opanowanie na pamięć tysięcy stron kodeksów i ustaw. I choć teoria jest bardzo ważna, to nie wystarczy, by w przyszłości dobrze wykonywać zawód. Studenci i absolwenci prawa, chcąc poznać realia zawodu, za wszelką cenę starają się więc zdobyć staż w kancelariach. Gotowi są pracować za darmo, bo mają świadomość, że uniwersytecka wiedza w tym zawodzie to zdecydowanie zbyt mało.
czytaj dalej...

Księgi wieczyste pełne niedomówień
Gdyby jakaś pracownia badania opinii publicznej zadała Polakom pytanie, który z rejestrów publicznych jest dla nich najwiarygodniejszym źródłem informacji, to najprawdopodobniej większość wskazałaby na księgi wieczyste. Tymczasem jak twierdzą prawnicy, zawartość tysięcy ksiąg wieczystych zostawia wiele do życzenia.
czytaj dalej...

Urzędnicze limuzyny pod lupą kontrolerów
Urząd Zamówień Publicznych szykuje zalecenia dotyczące przetargów na samochody.
czytaj dalej...

TK: przepisy o zaskarżaniu decyzji ministra zgodne z konstytucją
Przepisy przewidujące, że minister rozpatruje zaskarżenie złożone na jego wcześniejszą decyzję są zgodne z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że ustawa zasadnicza nie wymaga, by każde zaskarżenie trafiało do wyższej instancji.
czytaj dalej...

Tusk nie jestem zwolennikiem, żeby za abonament rtv płacił każdy, kto ma prąd
06.12. Warszawa (PAP) - Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że nie jest zwolennikiem projektu ustawy autorstwa KRRiT, zgodnie z którym abonament rtv płaciłoby każde gospodarstwo domowe mające dostęp do elektryczności.
czytaj dalej...

Zniknie jedna trzecia sądów rejonowych w Polsce?
Od 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości chce zamknąć co trzeci sąd rejonowy ? ujawnia dzisiejsza ?Rzeczpospolita?.
czytaj dalej...

WSA: dane osobowe zawarte w firmowej reklamie są słabiej chronione
Decydując się na wynajem pokoi turystom i reklamując je na portalu internetowym, należy liczyć się z tym, że usługi te będą oceniane różnie, także negatywnie, a tym samym dane osobowe zawarte w reklamie będą słabiej chronione - wynika z wyroku WSA w Warszawie.
czytaj dalej...

Abonamentu za telewizję jednak nie zapłacimy razem z rachunkiem za prąd
Przewodniczący KRRiT Jan Dworak zapowiedział, że projekt tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej będzie gotowy za kilka tygodni. Wyjaśnił, że nowa koncepcja dot. płacenia abonamentu zakłada, że każde gospodarstwo ma możliwość odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
czytaj dalej...

Stępień: Trybunał Stanu jako figura retoryczna, czyli czym najłatwiej postraszyć przeciwnika politycznego
Kilka lat temu pewien adwokat w bezpośredniej rozmowie ze mną, wówczas sędzią Trybunału Konstytucyjnego, chcąc podkreślić wagę instytucji, którą reprezentowałem, przypisał mnie... Trybunałowi Stanu.
czytaj dalej...

Sądy powolne, ale doceniane
Prawie połowa Polaków jest dobrego zdania o sądach, chociaż skarży się na opieszałość ich działania - informuje "Rzeczpospolita" na podstawie sondażu resortu sprawiedliwości.
czytaj dalej...

Tomasz Łebek: Nadzór nad zamkniętymi funduszami będzie słabszy
Nowela ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyraz zaufania ustawodawcy do uczestników rynku kapitałowego - mówi Tomasz Łebek, partner w Kancelarii Prawnej Navi Lex.
czytaj dalej...

Solidarna Polska zgłosi projekt dot. konfiskaty majątku przestępców
Umożliwienie tzw. rozszerzonej konfiskaty mienia, czyli przepadku majątku należącego do przestępcy, jeśli nie udowodni on jego legalnego pochodzenia, przewiduje projekt nowelizacji prawa karnego, zaprezentowany w sobotę w Sejmie przez klub Solidarnej Polski.
czytaj dalej...

Od niedzieli nowe przepisy dla przewoźników drogowych
Przewoźnicy muszą mieć od niedzieli licencję wspólnotową na międzynarodowy przewóz drogowy. Nowe wymogi wprowadzają trzy unijne rozporządzenia, zwane pakietem drogowym.
czytaj dalej...

UKE: od niedzieli lepsza ochrona uczestników sms-owych konkursów
W niedzielę wchodzi w życie część przepisów nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, które zwiększają ochronę osób korzystających z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie, tzw. premium rate, czyli np. konkursów sms-owych - poinformował w piątek UKE.
czytaj dalej...

Płacisz abonament albo zostaniesz wpisany do rejestru długów
KRRiT karze za niezapłacony abonament wpisywać do rejestru długów. Prawnicy ostrzegają, że może być to bezprawne - informuje "Gazeta Wyborcza".
czytaj dalej...

Dziennikarze chronieni jak funkcjonariusze publiczni? Oto projekt nowelizacji prawa prasowego
Nowelizację Prawa prasowego, zakładającą, że dziennikarz i osoby pomagające mu w zbieraniu materiałów korzystają z takiej ochrony prawnej, jaką Kodeks karny przewiduje dla funkcjonariuszy publicznych, złożył w piątek Press Club Polska w Kancelarii Prezydenta.
czytaj dalej...